Nasz zakład

Wspólnie tworzymy odnawialne źródła energiiCelem nadrzędnym powstania Zakładu Produkcji Paliwa Alternatywnego było maksymalne wykorzystanie produktywności drzemiącej w odpadach.

 

Przetwarzamy selektywne odpady z sektora przemysłowego i komunalnego wykorzystując  proces R12 (Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1–R12). Dzięki zastosowaniu nowoczesnych rozwiązań oprócz paliwa alternatywnego, będącego głównym produktem, odseparowujemy i przekazujemy do dalszego zagospodarowania frakcje balistyczną, minerały oraz metale żelazne.
 

W skład instalacji do produkcji paliwa alternatywnego wchodzą dwie równoległe linie produkcyjne. Do najważniejszych etapów procesu technologicznego należą:
 

  • rozdrobnienie odpadów podanych do przetworzenia przy użyciu rozdrabniacza wstępnego HASS,
  • odseparowanie metali w separatorze magnetycznym,
  • odseparowanie frakcji balistycznej przy wykorzystaniu sit wibracyjnych oraz separatora powietrznego Westeria,
  • oddzielenie minerałów (ziemia, piasek) przy wykorzystaniu sit wibracyjnych Spaleck,
  • ostateczne przekształcenie odpadu w paliwo RDF w rozdrabniaczu końcowym Weima Powerline 3000.


Z uwagi na wysoką wartość opałową surowca po odpowiednim przekształceniu  uzyskujemy paliwo suche, będące substytutem paliw kopalnianych, które przekazujemy do wykorzystania w dalszych procesach termicznych w Cementowni Chełm.


ZPPA EkoPaliwa jako jedyny w Polsce posiada w pełni zautomatyzowaną instalacje podawania gotowego Paliwa RDF bezpośrednio do suszarni Cementowni Cemex.